Застраховка при отмяна на пътуване

Осигурете си спокойствие чрез надеждна застрахователна защита!

  Застраховка при отмяна на пътуване

В случай че настъпи неочаквано събитие и сте принудени да отмените Вашето пътуване, бъдете защитени срещу финансови загуби със застраховка  Отмяна на пътуване КЛАСИК. Разходите при отмяна на пътуването ще бъдат поети от Алианц Глобъл Асистанс без самоучастие, съгласно Общите условия на застраховане.

Ние Ви даваме възможност да сключите застраховка Отмяна на пътуване КЛАСИК и след датата на покупка на туристическия пакет (в случай, че до датата на отпътуване има повече от 30 дни и при ограничено действие на защитата през първите 10 дни). При по-малко от 30 дни до датата на отпътуване сключването на застраховката трябва да съвпада или да бъде до 3 дни от датата на заплащане на пакета. Застраховката е валидна както за пътувания в чужбина, така и за такива на територията на България. Максималната стойност на пътуването е 20 000 лв.

На една полица могат да се застраховат максимум до 7 лица. В случай, че тези лица заедно са резервирали пътуването си и са сключили застраховка Отмяна на пътуване КЛАСИК, застрахователната защита е в сила дори ако причината за анулация се отнася само за едно от тези лица.

Услуги и покрития (съгласно ОУЗ ):

Отмяна на пътуване КЛАСИК

от 25 лв.*

Анулиране на пътуване

до 20 000 лв.
Застраховка с прекъсване на пътуване до 20 000 лв.
Възстановяване самоучастието при анулиране на пътуване до 20 000 лв.

Информационен документ за застрахователния продукт

Пълно продуктово описаниe

от 25 лв.*

Причините за анулация на пътуването могат да бъдат многобройни, а често и неочаквани:

внезапно тежко заболяване

установяване на бременност

внезапно прекратяване на трудов договор

неправомерен отказ на виза (Ново!)

връчване на молба за развод

провал на зрелостен изпит
кражба с взлом в дома на застрахования злополука

щети, причинени от природно бедствие

Причина за анулиране на пътуването може да бъде злополука, внезапно  заболяване или смърт и на някое от следните лица, роднини на застрахования:

съпруг/ съпруга

партньор на семейни начала

родители (вкл. свекър, свекърва, тъст, тъща, баба и дядо)

деца (вкл. заварени и доведени, както и внуци)

братя, сестри, снахи и зетьове.

В допълнение, нашата застраховка Ви осигурява покритие и ако е необходимо да прекъснете вече започналото пътуване. В такъв случай можете да претендирате за възстановяване на разходите по заплатената, но неизползвана част от услугите.

Не оставяйте реализацията на дълго планираното Ви пътуване в ръцете на случайността! Осигурете си спокойствие и защита срещу непредвидими ситуации със застраховка Отмяна на пътуване КЛАСИК. Сключете бързо и лесно, изцяло онлайн за няколко минути!

Имате въпроси? Свържете се с нашия професионален екип на телефон: (02) 995 18 43 или на имейл: service.bg@allianz-assistance.at

* за защита при отмяна на пътуване КЛАСИК, застр. покритие до 500,- лв.

Сподели чрез

АВП П&С С. А. България предлага на индивидуално пътуващи, двойки, семейства или групи туристически застраховки и асистанс услуги, специално създадени според изискванията на Клиента. Направете сравнение!АВП П&С С. А., клон България, бул. Цар Борис III 19 Б, ет. 12, София 1612. Телефон + 359 2 995 1843, Ел.поща: service.bg@allianz-assistance.at . ЕИК 202091075. Дейността се извършва на основане чл. 49 от КЗ. АВП П&С С. А., клон България е представителство на Алианц Уърлдуайд Партнерс САС (Allianz Worldwide Partners SAS), с фирмено седалище в 75009 Париж, 37 rue Taitbout, Фирмен номер 519490080 R.C.S Paris.