Застраховка при пътуване в чужбина, жена снима изглед в Кападокия

Какво представлява ЕЗОК?

ЕЗОК е документ, въз основа на който при престой в друга държава от Европейския съюз притежателят има право на безплатна спешна и медицинска помощ.

Какво не покрива ЕЗОК?

ЕЗОК не покрива частно здравно обслужване, нито включва допълнителни покрития извън медицинска помощ в държавна болница. Европейската здравноосигурителна карта е валидна само за определени държави в Европа.

  • Застраховката покрива и частно здравно обслужване
  • Според избрания обхват може да осигури покритие в цял свят
  • Обхват «Европа» включва не само ЕС, а цяла Европа в географски смисъл, вкл. Русия, Турция, Средиземноморието и Северна Африка
  • Застраховката може да бъде закупена онлайн
  • Застраховката включва покритие на допълнителни разходи (напр. багаж, удължаване/съкращаване на престоя и т.н.)
  • Европейската здравноосигурителна карта и медицинската застраховка са два взаимно допълващи се продукта, които могат да Ви осигурят най-пълна защита за Вашето пътуване и временно пребиваване в чужбина. При Вашето пътуване в Европа ние препоръчваме да разполагате както с Медицинска застраховка, така и с Европейска здравна карта.

Виж повече

Allianz Travel
ЕЗОК
Бързо и лесно онлайн
Изчислете премия, купете онлайн и получавате веднага застрахователна полица по имейл.
Издава се на определени места, не може да се издаде онлайн
Обхват на валидност
- цял свят
- цял свят без САЩ и Канада
- Европа и средиземноморски държави
- членки на Европейския съюз
- Исландия, Сърбия, Лихтенщайн, Швейцария, Северна Македония и Норвегия.
24-часова телефонна централа
Прекъсване на пътуването
Преждевременно завръщане
Продължаване на пътуването
Удължаване на престоя
Пътнически багаж
Закъсняла доставка на багаж
Медицински разноски в чужбина
Туристическата застраховка за разлика от ЕЗОК покрива и частно здравно обслужване.
ЕЗОК не замества туристическата застраховка, тъй като тя покрива само медицинска помощ в държавна болница. 
Спешна дентална помощ
Медицински транспорт
Връщане на подопечни лица
Транспорт до болничното легло
Репатриране на тленни останки
Издирване и спасяване
Лична отговорност по време на пътуване
ЕЗОК не покрива лична отговорност по време на пътуването, отговорност за нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лица.
Злополука при пътуване - смърт
Злополука при пътуване - инвалидизация
Allianz Travel
4.8 / 5