Виж повече

от 25 лв.*
24-часова телефонна централа
Прекъсване на пътуването
Според застрахованата стойност на пътуването
Преждевременно завръщане
до 1 000 лв.
Продължаване на пътуването
до 1 000 лв.
Удължаване на престоя
до 200 лв. на ден, до 5 дни.
Отмяна на пътуване
Според застрахованата стойност на пътуването.
Покритие при закъснение
до 1 000 лв.
Информационен документ
Продуктово описание и общи условия
Преддоговорна информация
* 4 дни в Европа, 30 годишен, стойност 500 лв.
Allianz Travel
4.6 / 5