• Отмяна на пътуване, преди дата на заминаване
  • Отмяна на пътуване, на дата на заминаване
  • 24-часова линия за съдействие
  • Отмяна на пътуване поради болест или злополука
  • Възстановяване на възникналите разходи

Виж повече

цена от 25 лв.*
24-часова телефонна централа
Отмяна на пътуване
Според застрахованата стойност на пътуването (макс. до 20 000 лв.).
Информационен документ
Продуктово описание и общи условия
Преддоговорна информация
* 4 дни в Европа, 30 годишен, стойност 500 лв.
Allianz Travel
4.8 / 5