Алианц Травел

Медицинска застраховка
със защита при отмяна на пътуване

  • 24-часова линия за съдействие
  • Медицинска и дентална помощ в чужбина
  • Отмяна на пътуване поради болест или злополука
  • Покритие при нужда от спешно транспортиране
  • Единична или семейна тарифа

Виж повече

цена от 31,70 лв.*
24-часова телефонна централа
Отмяна на пътуване
до 3 000 лв.
Прекъсване на пътуването
до 100 лв.
Преждевременно завръщане
до 100 лв.
Продължаване на пътуването
до 100 лв.
Удължаване на престоя
макс. 100 лв. на ден, до 5 дни
Пътнически багаж

до 500 лв.

Максимално покритие за ценни вещи - 250 лв. 

Закъсняла доставка на багаж
до 100 лв.
Медицински разноски в чужбина
до 20 000 лв.
Спешна дентална помощ
до 1 000 лв.
Медицински транспорт
до 100 000 лв.
Връщане на подопечни лица
до 2 000 лв.
Транспорт до болничното легло
до 2 000 лв.
Репатриране на тленни останки
до 5 000 лв.
Продуктово описание и общи условия
Преддоговорна информация
* 4 дни в Европа, 30 годишен, стойност 500 лв.
Allianz Travel
4.9 / 5