С оглед опазване живота и сигурността на българските граждани, Министерство на външните работи поддържа и периодично актуализира списък на държави, чието посещение не е препоръчително или трябва да бъде преустановено.

За да се уверите, че Вашата дестинация не е част от тях (в случай, че пътуването е наложително), или решите да предприемете допълнителни мерки, касаещи сигурността Ви, моля, посетете страницата на МВнР или проверете в списъка по-долу.

Mоля отбележете че застрахователни събития, които настъпват по време на пътувания, които са предприети или не са прекъснати незабавно въпреки предупрежденията на Министерство на външните работи не се покриват от застрахователната полицата. Погледнете Общите условия на застраховане.