фар в бяло и червено

Предупреждения за
пътуване  в чужбина

Информация за Вашето пътуване
Министерството на външните работи предоставя информация за актуалната ситуация в Израел. Приложено е предупреждение за пътуване с ниво на сигурност 4.
 
Министерството на външните работи предоставя информация за актуалната политическа и военна ситуация в  Украйна. Приложено е предупреждение за пътуване с ниво на сигурност 5. За Русия и Беларус е приложено предупреждение на ниво 4.
 
Моля, имайте предвид, че според нашите  застрахователни условия не се осигурява застрахователно покритие за държави с предупреждение за пътуване с ниво на сигурност 5. Ако имате въпроси, ние ще се радваме да ви съдействаме с информация. Можете да се свържете с нас тук.

С оглед опазване живота и сигурността на българските граждани, Министерство на външните работи поддържа и периодично актуализира списък на държави, чието посещение не е препоръчително или трябва да бъде преустановено.

За да се уверите, че Вашата дестинация не е част от тях (в случай, че пътуването е наложително), или решите да предприемете допълнителни мерки, касаещи сигурността Ви, моля, посетете страницата на МВнР.

Mоля отбележете, че застрахователни събития, които настъпват по време на пътувания, които са предприети или не са прекъснати незабавно, въпреки предупрежденията на Министерството на външните работи, не се покриват от застрахователната полица. Погледнете Общите условия на застраховане.