Регистриране на спешен медицински случай

Спешен случай
при пътуване в чужбина

В следващите редове ще откриете кратка информация относно начина на действие при спешен медицински случай!
Възможно най-бързо съобщете за случая на спешната ни телефонна централа, която е на Ваше разположение 24 часа в денонощието, на телефонен номер: +359 2 950 38 50. Не разчитайте, че болницата ще се свърже с Алианц Травел!

Ако по време на Вашето пътуване възникне  застрахователно събитие, което  не представлява спешен случай, моля имайте предвид следната информация:

  • Обърнете внимание на Общите застрахователни условия, относно начина, по който да подходите.
  • След вашето завръщане писмено съобщете за щетата (за предпочитане по имейл на claims.bg@allianz-assistance.at) на Алианц Травел.

Изпратете попълнения формуляр на:

АВП П&С С. А. (клон България)
ул. "Сребърна" 16, ет. 8, София 1407

Тел.: +359 2 980 00 29
Ел.поща: claims.bg@allianz-assistance.at