спасителен бялочервен пояс на плаж

Регистриране на щета
при застраховане

Преди или по време на Вашето пътуване се е случило нещо непредвидено? Ние сме насреща! Ако става въпрос за събитие, което е покрито от застрахователния Ви пакет, моля изпратете ни съобщение за щетата с всички документи, които я удостоверяват.

Ние ще обработим случая възможно най-бързо и ще бъдем на Ваше разположение, ако имате допълнителни въпроси. На тази страница ще намерите всички необходими формуляри. Ако искате да заведете щета, моля попълнете необходимия формуляр и ни го изпратете с останалите нужни документи.

 • Застрахователна полица
 • Потвърждение на анулирането от туроператора
 • Оригинални документи, които удостоверяват щетата (например медицинско свидетелство)
 • Изцяло попълнен формуляр за регистрация на щетата
 • Платежни и пътнически документи във връзка с резервираното  пътуване

 

 • Застрахователна полица
 • Потвърждение за пътуването от туроператора
 • Лекарско заключение (с име на пациента, диагноза, данни за лечението, продължителност и степен на загуба на трудоспособност или инвалидност)
 • Оригинална фактура от лекаря или от болницата с име на пациента, дата на раждане, както и диагноза и данни за лечението
 • Лекарски експертизи, в които се потвърждава необходимостта от транспорт на болния
 • Други фактури или оригинални отчетни документи, за които се иска компенсация
 • Изцяло попълнен формуляр за регистрация на щетата
 • Удостоверение за застраховката (полица)
 • Потвърждение на резервацията на туроператора
 • Оригинал на удостоверение или служебна бележка от сътветните полицейски органи за тяхното своевременно уведомяване при обир или кражба
 • Оригинал на съобщението за нанесени щети (т. нар. PIR формуляр- property irregularity report) от авиолинията или от превозвача при загуба, увреждане или закъсняло предаване на багажа
 • Оригинални фактури или оригинални отчетни документи за покупки, касаещи замяна
 • Оригинален самолетен билет или бордова карта
 • Изцяло попълнен формуляр за щета по багаж
 • Удостоверение за застраховката (полица)
 • Пътни документи, удостоверяващи отпътуване от България
 • Потвърждение на резервацията за пътуване
 • Сторнирана фактура и анулационните условия
 • Документи, удостоверяващи причината за прекъсване
 • Медицински документи (напр. епикриза, болничен лист)
 • Други съотносими документи при поискване от застрахователя
 • Удостоверение за застраховката (полица)
 • Пътни документи, удостоверяващи отпътуване от България
 • Потвърждение на резервацията за пътуване
 • Оригинални документи, свързани с инцидента
 • Платежни документи, свързани с направените разходи
 • Други съотносими документи при поискване от застрахователя
 • Банкова сметка (IBAN и BIC) с адрес и име на титуляра
 • Информация за други налични застраховки (например кредитни карти, автоклуб, здравна осигуровка)