единична или семейна

Виж повече

от 19 лв.* единична
от 51,6 лв.* семейна
от 37 лв.* единична
от 100,6 лв.* семейна
24-часова телефонна централа
Здравна застраховка в чужбина

до 100 000 лв. 

до 200 000 лв. (при семейна)

до 200 000 лв.

до 400 000 лв. (при семейна)

Здравна застраховка в чужбина за хронични заболявания

до 10 000 лв.

до 20 000 лв. (при семейна)

до 20 000 лв.

до 40 000 лв. (при семейна)

Допълнителни разходи за транспорт
до 1 000 лв.
до 1 000 лв. 
Допълнителни разходи за хотелско настаняване
до 500 лв.
до 500 лв. 
Допълнителни разходи за продължаване на пътуването
до 500 лв.
до 500 лв. 
Доставка на медикаменти
до 100 лв.
до 100 лв. 
Репатриране поради медицински причини
100%
100% 
Репатриране поради влошаване на съществуващо заболяване

до 10 000 лв.

до 20 000 лв. (при семейна)

до 20 000 лв.

до 40 000 лв. (при семейна)

Репатриране при смърт на застрахования
100%
100% 
Разходи за погребение в чужбина
до 1 000 лв.
до 1 000 лв. 
Непланирано завръщане
до 1 000 лв. 
100%
Прекъсване на пътуването

до 4 000 лв.

до 6 000 лв. (при семейна)

Обир или кражба и повреда или загуба на багаж

до 1 000 лв.

до 2 000 лв. (при семейна)

до 2 000 лв.

до 4 000 лв. (при семейна)

Разходи за набавяне на вещи от първа необходимост

до 200 лв.

до 400 лв. (при семейна)

до 400 лв.

до 800 лв. (при семейна)

Лична отговорност по време на пътуване
до 200 000 лв.
до 400 000 лв.
Издирвателни мероприятия
до 10 000 лв.
до 20 000 лв.
Обезщетение при смърт
до 20 000 лв.
Обезщетение при инвалидност
до 20 000 лв. 
до 40 000 лв.
* 4 дни в Европа

Всяко пътуване носи със себе си приятни емоции, зареждащи срещи и вълнуващи преживявания. Нерядко обаче то може да е съпътствано от непредвидими събития: злополука, здравословен проблем, изгубен багаж, причиняване на вреди на трети страни и т.н. Тези разходи много често могат да бъдат значителни, да създадат грижи, неудобства, а при по-големи размери – и финансови затруднения. Всичко това лесно може да бъде избегнато със сключването на туристическа застраховка с адекватни покрития и висока степен на защита. Ако разчитате на Европейска здравна карта за пътувания в Европейския съюз имайте предвид, че тя покрива само спешни и животозастрашаващи случаи, до овладяване на острото състояние, и не поема последващи лечения и изследвания, обезщетения или репатриране. Често пъти, особено ако сте на почивка в курорт, локацията на най-близкото лечебно заведение, приемащо ЕЗК, е в областния град, което поражда допълнителни разходи за транспорт или необходимост да се ползва местния медицински център, където прегледите и лечението се заплащат. При липса на застраховка за пътуване в чужбина, разходите за болнично или амбулаторно лечение в САЩ или Канада могат да достигнат десетки хиляди долари, дори и за неусложнени медицински случаи (повече информация по тази тема в раздел Истински истории).

 

Важно е да отбележим и възможността да застраховаме лица с хронични заболявания в случай, че заболяванията не са били обострени през последните 12 месеца (съгласно Общите застрахователни условия). Ние ще се погрижим и за възстановяване на загубите в случай на откраднат или повреден багаж, ще осигурим медицински транспорт до родината или до друго лечебно заведение, когато това е необходимо. Предвидили сме покрития за репатриране при смъртен случай, издирвателни и спасителни мероприятия, обезщетения при инвалидност, отговорност за нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лица. Ние разполагаме със собствена асистираща компания с обслужване на български език и телефонна централа за спешни случаи, която е на Ваше разположение 24 часа в денонощието. Нашите продукти са с подходящи покрития при кандидатстване за визи за Русия, Куба, САЩ и пр. 

 

Застраховката се сключва преди започване на пътуването от България, приложима е за български граждани и чуждестранни лица с постоянно пребиваване в България от минимум 6 месеца и е с максимална продължителност 93 дни, без възможност да бъде удължавана.

Allianz Travel
4.6 / 5