• COVID покрития и 24-часова линия за съдействие
  • Медицински разноски в чужбина
  • Защита на пътнически багаж
  • Издирване и спасяване
  • Лична гражданска отговорност
  • Единична или семейна тарифа

Виж повече

цена от 9,20 лв.* единична
цена от  32,70 лв.** семейна
цена от 24,10 лв.* единична
цена от 66,80 лв.** семейна
цена от 45,10 лв.* единична
цена от 135,20 лв.** семейна
24-часова телефонна централа
Прекъсване на пътуването
до 100 лв.
до 200 лв. 
до 2 500 лв.
Преждевременно завръщане
до 100 лв.
до 200 лв. 
до 1 000 лв.
Продължаване на пътуването
до 100 лв. 
до 200 лв.
до 500 лв.
Удължаване на престоя
до 100 лв. на ден, до 5 дни.
до 100 лв. на ден, до 5 дни.
до 100 лв. на ден, до 5 дни.
Пътнически багаж

до 500 лв.

макс. покритие за ценни вещи - 250 лв.

до 1 000 лв. 

макс. покритие за ценни вещи - 500 лв.

до 2 000 лв.

макс. покритие за ценни вещи - 1 000 лв.

Закъсняла доставка на багаж
до 100 лв.
до 200 лв.
до 400 лв.
Медицински разноски в чужбина
до 20 000 лв. 
до 60 000 лв.
до 120 000 лв.
Спешна дентална помощ
до 1 000 лв.
до 1 000 лв.
до 1 000 лв.
Медицински транспорт
до 100 000 лв.
до 100 000 лв.
до 100 000 лв.
Връщане на подопечни лица
до 2 000 лв.
до 2 000 лв.
до 2 000 лв.
Транспорт до болничното легло
до 2 000 лв.
до 2 000 лв.
до 2 000 лв.
Репатриране на тленни останки
до 5 000 лв.
до 10 000 лв.
до 20 000 лв.
Издирване и спасяване
до 5 000 лв.
до 10 000 лв.
до 20 000 лв.
Лична отговорност по време на пътуване
до 10 000 лв.
до 15 000 лв.
до 20 000 лв.
Злополука при пътуване - смърт
до 5 000 лв.
до 10 000 лв.
Злополука при пътуване - инвалидизация
до 10 000 лв.
до 20 000 лв.
* 4 дни в Европа, 30 годишен
* *4 дни в Европа, двама 30 годишни и едно дете на 5 години
Allianz Travel
4.8 / 5