FAQs - Често задавани въпроси

Тук ще намерите отговорите на най-често задаваните въпроси, касаещи туристическите застраховки на Алианц Глобъл Асистанс. Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас чрез имейл на: service.bg@allianz-assistance.at  или позвънете на тел. (02) 995 18 43.

Покупка на туристическа застраховка

Каква е цената на премията?

Алианц Глобъл Асистанс предлага индивидуални и фамилни туристически застраховки, а също така и асистанс услуги. Премията се изчислява според вида на застраховката, цената на екскурзията, продължителността на престоя, дестинацията и вида тарифа (индивидуална или фамилна).

Как мога да сключа туристическа застраховка?

Може да сключите туристическа застраховка в интернет и да заплатите с дебитна или кредитна карта  (Visa, MasterCard, Diners Club, American Express). Следвайте посочените стъпки и изберете най-удобния начин на плащане. Ако се интересувате от други начини за плащане, моля свържете се с нашия обслужващ център на телефон + 359 2 995 1843.

Как мога да съм сигурен/а, че сключването на туристическа застраховка по интернет не крие рискове?

Алианц Глобъл Асистанс обръща изключително голямо внимание на сигурността на данните. Личните Ви данни не се предоставят на трети лица и всяка транзакция подлежи на обичайните методи за сигурност. Повече информация по тази тема ще намерите в раздел Защита на данните & Сигурност .

Застрахователно покритие

Мога ли да сключа застраховка при Алианц Глобъл Асистанс ако не съм български/a гражданин/ка?

Туристическа застраховка при Алианц Глобъл Асистанс може да сключи и ползва всеки, който от мин. 6 месеца има постоянно местожителство в България.

Има ли значение къде правя резервация за пътуването?

При сключване на туристическа застраховка няма значение, къде е извършена резервацията на пътуването. Застраховка при пътуване в чужбина може да бъде сключена отделно от резервацията на самото пътуване.

Има ли възрастова граница за сключване на застраховка пътуване в чужбина?

Към този момент при Алианц Глобъл Асистанс няма възрастови ограничения за сключване на туристическа застраховка.

Кога започва и приключва застрахователната защита?

Периодът, в който важи пътническата застраховка (без право на анулиране), се определя от датата на отпътуване, започва с първата резервирана или заплатена услуга във връзка с пътуването и приключва с изтичане срока на последната такава. Туристическата застраховка (без право на анулиране) трябва да се сключи най-късно до един ден преди отпътуването. Ако застрахователният пакет предлага и застраховка за отмяна на пътуването, то важат следните условия: Пълна застрахователна защита съществува само когато застраховката бъде сключена едновременно с резервацията на пътуването, независимо от времевия интервал до отпътуването. Ако застраховката бъде сключена след резервацията, покрити са застрахователни събития, настъпили след 10-ия ден от сключване на застраховката (изключения: злополука, смъртен случай). Право на възстановяване на средствата при отмяна на пътуването не съществува, ако застраховката бъде сключена след резервацията на това пътуване и времевият интервал до отпътуването е по-кратък от 30 дни.

Колко е максималната продължителност на едно пътуване?

Максималната продължителност на пътуване, за което се предлага застрахователната защита е 93 дни. Не е възможно удължаване на застрахователната защита (напр. чрез сключване на нова застраховка), след като пътуването вече е започнато.

Кои събития не са застраховани?

За всяка полица важат изключенията съгласно Общите условия на застраховане .

Застраховани ли са пари в брой?

Загуба на пари в брой не е застрахована.

Считат ли се хронични заболявания (напр. астма) за основателна причина за отмяна на пътуването?

Застрахователната защита не обхваща хронични заболявания, които са били изострени към момента на сключване на застраховката или резервация на пътуването. Моля имайте предвид посочените за всички раздели изключения, описани в Общите условия на застраховане.  

Застрахователна полица

Как да получа застрахователните си документи?

Алианц Глобъл Асистанс изпраща полиците по имейл. При сключване на застраховка автоматично ще Ви бъде изпратен имейл с потвърждение и с необходимите документи.

Мога ли да сключа застраховка, в случай че вече съм започнал/а почивката си?

Сключването на туристическа застраховка след началото на пътуването не е възможно.

Към кого мога да се обърна при въпроси относно моята полица?

При въпроси, моля обърнете се към Алианц Глобъл Асистанс на тел.+359 2 995 18 43 (от понеделник до петък, 09:00-17:30 часа) или на имейл адрес: service.bg@allianz-assistance.at

В случай на щета

Как да постъпя, в случай че искам да отменя пътуването си?

В случай, че сте закупили пакет с право на отмяна на пътуването и се налага да анулирате Вашето пътуване, моля придържайте се към следната процедура: 
1. Анулирайте пътуването при Вашия туроператор или на мястото, откъдето сте закупили услугата.
2. След това съобщете на Алианц Глобъл Асистанс за Вашия случай възможно най-бързо, но не по-късно от 48 часа след настъпване на събитието (за предпочитане по имейл на: claims.bg@allianz-assistance.at ). При неспазване на срока, услугите не влизат в сила.
3. Необходими документи:

- Застрахователна полица

- Потвърждение за резервация на пътуване

- Потвърждение за сторнирането от тур оператора

- Оригинални документи, удостоверяващи иска (напр. медицинско свидетелство)
4. Допълнително необходима информация:

- Банкова сметка с адрес и име на притежателя

- Информация за други застраховки (например: кредитни карти, автоклуб, здравна осигуровка и др.)

Как да постъпя при настъпване на застрахователни събития, неналагащи незабавна помощ, по време на пътуването?

Ако по време на пътуването настъпи застрахователно събитие, което не налага незабавна помош, моля придържайте се към следната процедура:
1. Обърнете внимание на общите застрахователни условия за начина, по който да процедирате.
2. Съобщете за случая писмено (за предпочитане на имейл на адрес: claims.bg@allianz-assistance.at ) и възможно най-бързо след приключване на пътуването.
3. Необходими документ:

- Застрахователна полица

- Документ за потвърждение на пътуването

- Оригинални документи, който потвърждават събитието (например медицинска свидетелство)
4. Допълнителна необходима информация:

- Банкова сметка с адрес и име на титуляра

- Информация за други налични застраховки (например кредитни карти, автоклуб, здравна осигуровка и др.)

Как да постъпя при спешен случай по време на пътуването?

Ако по време на пътуване се нуждаете от спешна помощ, моля придържайте се към следната процедура:
1. Свържете се незабавно с нашата телефонна централа на тел.: +359 2 950 38 50. Обяснете накратко случая и дайте точния адрес на местонахождението си, актуален телефонен номер и съответни данни на лекуващия лекар.
2. Следвайте указанията на служителите от телефонната централа.
3. Отбелязвайте си лица за контакти от официалните служби, като например: лекари, болници, полиция
4. Възможно най-бързо изпратете искът със съответните фактури в писмен вид (за предпочитане на имейл адрес: claims.bg@allianz-assistance.at) на Алианц Глобъл Асистанс.

Към кого мога да се обърна при спешен случай?

Нашата телефонна централа е на Ваше разположение 24 часа в денонощието. Можете да се свържете с нашия професионален екип на телефон: + 359 2 950 38 50 или на имейл адрес: assistance@allianz-assistance.at

Към кого мога да се обърна, за да съобщя за щета?

Отдел Щети е на Ваше разположение на имейл адрес: claims.bg@allianz-assistance.at. В раздел  Регистриране на щети допълнително ще намерите всички необходими документи, за да регистрирате щета онлайн.

Как мога да запомня толкова много различни номера?

Постарали сме се да Ви улесним. Всички важни номера са отбелязани на Вашата полица и в раздел Контакт  на нашата официална интернет страница.

Сподели чрез

АВП П&С С. А. България предлага на индивидуално пътуващи, двойки, семейства или групи туристически застраховки и асистанс услуги, специално създадени според изискванията на Клиента. Направете сравнение!АВП П&С С. А., клон България, бул. Цар Борис III 19 Б, ет. 12, София 1612. Телефон + 359 2 995 1843, Ел.поща: service.bg@allianz-assistance.at . ЕИК 202091075. Дейността се извършва на основане чл. 49 от КЗ. АВП П&С С. А., клон България е представителство на Алианц Уърлдуайд Партнерс САС (Allianz Worldwide Partners SAS), с фирмено седалище в 75009 Париж, 37 rue Taitbout, Фирмен номер 519490080 R.C.S Paris.