Благодарим Ви, че изпратихте запитване до АВП П&С С. А. България! Ще се постараем да отговорим възможно най-бързо!