Застраховка при пътуване в чужбина

Насладете се на предимствата, които Ви дава застрахователната защита в чужбина!

  Застраховка при пътуване в чужбина

Изберете сигурна защита срещу рисковете при пътуване в чужбина с всеобхватна застраховка КЛАСИК или ПРЕМИУМ, включваща покритие на медицински разходи за болнично или амбулаторно лечение, злополука, застраховка на багаж, репатриране, спасителни и издирвателни мероприятия, обезщетение при смърт или инвалидност и др. Пътувайте спокойно и се доверете на нашия опит и професионализъм в случай на неочаквано събитие!

Услуги и покрития (съгласно ОУЗ ):

Защита при пътуване КЛАСИК

Защита при пътуване ПРЕМИУМ

от 18 лв.* от 36 лв.**

Здравна застраховка в чужбина

до 100 000 лв. до 200 000 лв.
Здравна застраховка в чужбина за хронични заболявания

-

до 20 000 лв.

Медицински транспорт вкл. амбулаторен самолет 

100%

100%

Застраховка с прекъсване на пътуване - до 4 000 лв.
Обир или кражба на багаж до 1 000 лв.

до 2 000 лв.

Повреда или загуба на багаж до 200 лв.

до 200 лв.

Непланирано завръщане - 100%
Издирвателни мероприятия до 10 000 лв. до 20 000 лв.
Обезщетение при смърт -

до 40 000 лв.

Лична отговорност по време на пътуване до 200 000 лв.

до 400 000 лв.

24-часова телефонна централа  Включено

Включено

Информационен документ за застрахователния продукт
 Пълно продуктово описание
Информационен документ за застрахователния продукт
 Пълно продуктово описание

от 18 лв.*

от 36 лв.**

Всяко пътуване носи със себе си приятни емоции, зареждащи срещи и вълнуващи преживявания. Нерядко обаче то може да е съпътствано от непредвидими събития: злополука, здравословен проблем, изгубен багаж, причиняване на вреди на трети страни и т.н. Тези разходи много често могат да бъдат значителни, да създадат грижи, неудобства, а при по-големи размери – и финансови затруднения. Всичко това лесно може да бъде избегнато със сключването на туристическа застраховка с адекватни покрития и висока степен на защита. Ако разчитате на Европейска здравна карта за пътувания в Европейския съюз имайте предвид, че тя покрива само спешни и животозастрашаващи случаи, до овладяване на острото състояние, и не поема последващи лечения и изследвания, обезщетения или репатриране. Често пъти, особено ако сте на почивка в курорт, локацията на най-близкото лечебно заведение, приемащо ЕЗК е в областния град, което поражда допълнителни разходи за транспорт, или необходимост да се ползва местния медицински център, където прегледите и лечението се заплащат. При липса на застраховка за пътуване в чужбина, разходите за болнично или амбулаторно лечение в САЩ или Канада могат да достигнат десетки хиляди долари, дори и за неусложнени медицински случаи (повече информация по тази тема в раздел Истински истории).

Важно е да отбележим и възможността да застраховаме лица с хронични заболявания (при продукт Защита при пътуване ПРЕМИУМ) в случай, че заболяванията не са били обстрени през последните 12 месеца (съгласно Общите застрахователни условия). Ние ще се погрижим и за възстановяване на загубите в случай на откраднат или повреден багаж, ще осигурим медицински транспорт до родината, или до друго лечебно заведение, когато това е необходимо. Предвидили сме покрития за репатриране при смъртен случай, издирвателни и спасителни мероприятия, обезщетения при инвалидност, отговорност за нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лица. Ние разполагаме със собствена асистираща компания с обслужване на български език и телефонна централа за спешни случаи, която е на Ваше разположение 24 часа в денонощието. Нашите продукти са с подходящи покрития при кандидатстване за визи за Русия, Куба, САЩ и пр. 

Застраховката се сключва преди започване на пътуването от България, приложима е за български граждани и чуждестранни лица с постоянно пребиваване в България от минимум 6 месеца и е с максимална продължителност 93 дни, без възможност да бъде удължавана.

Имате въпроси?
Свържете се с нашия професионален екип на телефон: (02) 995 18 43 или на имейл: service.bg@allianz-assistance.at

* за защита при пътуване КЛАСИК, 4 дни в Европа
** за защита при пътуване ПРЕМИУМ, 4 дни в Европа

Сподели чрез

АВП П&С С. А. България предлага на индивидуално пътуващи, двойки, семейства или групи туристически застраховки и асистанс услуги, специално създадени според изискванията на Клиента. Направете сравнение!АВП П&С С. А., клон България, бул. Цар Борис III 19 Б, ет. 12, София 1612. Телефон + 359 2 995 1843, Ел.поща: service.bg@allianz-assistance.at . ЕИК 202091075. Дейността се извършва на основане чл. 49 от КЗ. АВП П&С С. А., клон България е представителство на Алианц Уърлдуайд Партнерс САС (Allianz Worldwide Partners SAS), с фирмено седалище в 75009 Париж, 37 rue Taitbout, Фирмен номер 519490080 R.C.S Paris.