Министерството на външните работи предоставя информация за актуалната ситуация в  Израел. Приложено е предупреждение за пътуване. Ако сте резервирали пътуване до Израел, препоръчваме Ви да следите внимателно ситуацията и всяко евентуално увеличаване на нивото за предупреждение за пътуване и неговото въздействие върху Вашето застрахователно покритие.
Надеждна защита срещу високи медицински разходи в чужбина, злополука, лична отговорност, повреда или загуба на багаж и други непредвидени събития.
Настъпи неочаквано събитие и сте принудени да отмените  Вашето пътуване? Бъдете защитени срещу финансови загуби, свързани с неустойки!
Вземето цялостна защита и изберете комбинация от застраховка защита за пътуване в чужбина и застраховка при отмяна на пътуване.
Защита за всичките Ви пътувания през следващите 12 месеца! Годишното покритие Ви защитава по целия свят в рамките на една година! (Опционално с отмяна)
Преди закупуване на желаната от Вас застраховка за пътуване, моля запознайте се с преддоговорната информация предназначена за Вас, като краен потребител. При въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас!
Туристическа застраховка
COVID-19 покрития
Полза от застраховка
Почивни дни 2024
Истински истории
Доктор Чат
Allianz Travel
4.9 / 5