Регистриране на щета

Преди или по време на Вашето пътуване се е случило нещо непредвидено? Ние сме насреща! Ако става въпрос за събитие, което е покрито от застрахователния Ви пакет, моля изпратете ни съобщение за щетата с всички документи, които я удостоверяват. Ние ще обработим случая възможно най-бързо и ще бъдем на Ваше разположение, ако имате допълнителни въпроси. На тази страница ще намерите всички необходими формуляри. Ако искате да заведете щета, моля попълнете необходимия формуляр и ни го изпратете с останалите нужни документи.

Необходими документи за възстановяване на разноски при отмяна на пътуване:

 • Застрахователна полица
 • Потвърждение на анулирането от тур оператора
 • Оригинални документи, които удостоверяват щетата (например медицинско свидетелство)
 • Изцяло попълнен формуляр за регистрация на щетата:
 • Формуляр за отмяна на пътуванe  

 

Необходими документи за възстановяване на медицински разноски в чужбина:

 • Застрахователна полица
 • Потвърждение за пътуването от туроператора
 • Лекарско заключение (с име на пациента, диагноза, данни за лечението, продължителност и степен на загуба на трудоспособност или инвалидност)
 • Оригинална фактура от лекаря или от болницата с име на пациента, дата на раждане както и диагноза и данни за лечението
 • Лекарски експертизи, в които се потвърждава необходимостта от транспорт на болния
 • Други фактури или оригинални отчетни документи, за които се иска компенсация
 • Изцяло попълнен формуляр за регистрация на щетата:
 • Формуляр за медицински разходи

 

Необходими документи за възстановяване на разноски при загуба/повреда/кражба на багаж

 • Удостоверение за застраховката (полица)
 • Потвърждение на резервацията на туроператора
 • Оригинал на удостоверение или служебна бележка, от сътветните полицейски органи за тяхното своевременно уведомяване при обир или кражба
 • Оригинал на съобщението за нанесени щети (т. нар. PIR формуляр- property irregularity report) от авиолинията или от превозвача при увреждане или закъсняло предаване на багажа;
 • Оригинални фактури или оригинални отчетни документи за покупки, касаещи замяна
 • Оригинален самолетен билет или бордова карта
 • Изцяло попълнен формуляр за щета по багаж:
 • Формуляр за щета на багаж

Друга необходима информация:

 • Банкова сметка (IBAN и BIC) с адрес и име на титуляря
 •  Информация за други налични застраховки (например кредитни карти, автоклуб, здравна осигуровка)

При необходимост, моля изпратете оригиналните документи на следния адрес:

АВП П&С С. А. (клон България)
бул. Цар Борис III 19Б, ет. 12, София 1618

Тел.: + 359 2 980 00 29
Факс.: +43 1 525 03-890
Ел.поща: claims.bg@allianz-assistance.at

Сподели чрез

АВП П&С С. А. България предлага на индивидуално пътуващи, двойки, семейства или групи туристически застраховки и асистанс услуги, специално създадени според изискванията на Клиента. Направете сравнение!АВП П&С С. А., клон България, бул. Цар Борис III 19 Б, ет. 12, София 1612. Телефон + 359 2 995 1843, Ел.поща: service.bg@allianz-assistance.at . ЕИК 202091075. Дейността се извършва на основане чл. 49 от КЗ. АВП П&С С. А., клон България е представителство на Алианц Уърлдуайд Партнерс САС (Allianz Worldwide Partners SAS), с фирмено седалище в 75009 Париж, 37 rue Taitbout, Фирмен номер 519490080 R.C.S Paris.