При спешен случай

В следващите редове ще откриете кратка информация относно начина на действие при спешен медицински случай:

Регистриране на спешен медицински случай

Възможно най-бързо съобщете за случая на спешната ни телефонна централа, която е на Ваше разположение 24 часа в денонощието, на телефонен номер: + 359 2 950 38 50.
Не разчитайте, че болницата ще се свърже с Алианц Глобъл Асистанс!

Представете най-важната информация

За да може да ви обслужим бързо и компетентно, ние се нуждаем от следната информация:

  • Какво се е случило? Kое лице е потърпевшо? (кратко представяне на събитието и първоначална диагноза)
  • Къде и кога се е случило събитието? (страна, област, голям град в околността)
  • Къде се намира пациентът? (име и телефон на болницата)
  • Как се казва местният лекуващ лекар? (име, работно време, говорим език)
  • С кои лица бихме могли да се свържем? (контакт с ръководител на групата, близки и др.)

Консултация с Алианц Глобъл Асистанс

Моля не подписвайте нищо преди да се консултирате с Алианц Глобъл Асистанс, особено документи във връзка с възстановяване на разходите или деклариране на вина.

Не преотстъпвайте задграничния си паспорт/личната си карта

По закон не е необходимо да преотстъпвате задграничния си паспорт/личната си карта на болницата/лекуващия лекар. Ако е възможно избягвайте да оставaте без документи за дълго време и не ги преотстъпвайте никому, дори да е с уверението, че е само „за всеки случай“.

Изисквайте бележки и медицински удостоверения

В случай на застрахователно събитие ние се стремим директно да поемем разходите. Ако въпреки това се наложи сами да заплатите за медицинските услуги, то преди това задължително изискайте отчетливо написани бележки за разходите, и приложен списък на извършените медицински услуги.

Информирайте ръководителя на групата

При спешен медицински случай, моля информирайте Вашия групов ръководител (в случай че има такъв).

Ако по време на Вашето пътуване възникне  застрахователно събитие, което  не представлява спешен случай, моля имайте предвид следната информация:

  • Обърнете внимание на Общите застрахователни условия, относно начина, по който да подходите.
  • След вашето завръщане писмено съобщете за щетата (за предпочитане по имейл на claims.bg@allianz-assistance.at ) на Алианц Глобъл Асистанс.

Изпратете попълнения формуляр на:

АВП П&С С. А. (клон България)
бул. Цар Борис III 19 Б, ет. 12, София 1612

Тел.: + 359 2 980 00 29
Ел.поща: claims.bg@allianz-assistance.at

Сподели чрез

АВП П&С С. А. България предлага на индивидуално пътуващи, двойки, семейства или групи туристически застраховки и асистанс услуги, специално създадени според изискванията на Клиента. Направете сравнение!АВП П&С С. А., клон България, бул. Цар Борис III 19 Б, ет. 12, София 1612. Телефон + 359 2 995 1843, Ел.поща: service.bg@allianz-assistance.at . ЕИК 202091075. Дейността се извършва на основане чл. 49 от КЗ. АВП П&С С. А., клон България е представителство на Алианц Уърлдуайд Партнерс САС (Allianz Worldwide Partners SAS), с фирмено седалище в 75009 Париж, 37 rue Taitbout, Фирмен номер 519490080 R.C.S Paris.