Съдържание с ключови понятия

В този раздел ще откриете полезна информация относно често употребявани застрахователни термини и изрази. Ако в следващите редове не намерите отговор на Вашите въпроси, моля не се колебайте да позвънете на телефонната ни централа: 02/995 18 43 или да изпратите запитване на имейл адрес: service.bg@allianz-assistance.at

PIR

Property Irregularity Report. Формуляр, който се издава от авиокомпанията и съдържа точни данни за възникнали щети или липсващ багаж. Използва се напр. при издирване на багаж (baggage tracing).

Административни разпоредби

Указания, направени от държавни административни чиновници. Напр.: Влизането в страна, която е крайна дестинация, е отказано и пътуващите трябва да се върнат обратно.

Багаж

Към багажа се причисляват всички предмети, които застрахованият носи за лични нужди по време на пътуването.

Безредици от всякакъв вид

Насилие срещу хора или обекти, свързано с образуване на тълпи, бунтове и масови безредици.

Болничен престой в чужбина

Един болничен престой в чужбина, например в САЩ, може да е свързан с огромни разходи, които се поемат само до малка степен от здравната Ви осигуровка.

Варшавска конвенция

Варшавската конвенция (1929) регламентира отговорностите на авиокомпаниите към пътуващите лица.

Външно въздействие

Непредсказуемо събитие, причинено от външен фактор, което не може да бъде предотвратено, дори при максимална предпазливост от страна на застрахования. Напр.: пожар, щети от буря, земетресение и т.н.

Годишна застраховка

Годишната застраховка се сключва за неопределено време и може да се прекрати писмено в срок от 3 месеца преди нейното автоматично подновяване.

Грабеж

Кражба с или без упражняване на насилие

Данък добавена стойност

Застрахователната премия не се облага с ДДС.

Договор, регламентиращ пътуване

Договор, регламентиращ пътуването, се сключва между пътуващия и туристическото бюро/туроператора, във връзка с покупката на пътуването и включва съществени характеристики на пътуването, както и общите условия на организатора.

Допълнителни разходи за връщане у дома

Ако едно пътуване не може да бъде проведено до край по здравословни причини, то допълнителните разходи за връщане у дома са застраховани. Ако застрахованото лице почине по време на пътуванeто, Алианц Глобъл Асистанс поема разходите за транспорта на починалия или разходите за погребение на мястото на смъртта, както и допълнителните разходи за завръщане на останалите застраховани.

Допълнителни разходи за непредвидено връщане

Ако се наложи едно пътуване да бъде внезапно прекъснато, то при завръщнето възникват допълнителни разходи. Например: такса за презаверяване на самолетния билет..

Загуба на багаж от страна на превозващата фирма

Ако по време на пътуване превозващото дружество загуби Вашия багаж и въпреки издирвателните усилия той не може да бъде намерен, става въпрос за загуба. В такъв случай се обърнете незабавно към превозващото дружество и изискайте писмен документ (PIR). Авиокомпаниите са задължени да възстановят такива щети според Монреалската конвенция.

Задължения в случай на инцидент

Задължения на застрахования в случай на инцидент. Подробна информация ще намерите в общите застрахователни условия.

Закъсняло доставяне на багаж

Когато багажът, транспортиран от превозвача, пристигне в по-късен час от пътуващия, става въпрос за закъсняла доставка на багаж. В такъв случай се обърнете незабавно към превозвача и изискайте писмен документ (PIR). Авиокомпаниите са отговорни да поемат разходите за такива щети, съгласно Монреалската/ Варшавската конвенция. Напр.: възстановяване на разходите за необходими набавки от място.

Застрахован

Отбелязаното в полицата лице, в случай че към момента на сключване на застраховката, лицето е с постоянен адрес в България.

Застрахователен данък

Застрахователният данък е калкулиран в премията.

Застрахователен закон

Българският застрахователен кодекс стои в основата на всички договори в областта на частното застраховане.

Застрахователна сума

Максималната сума, която може да бъде изплатена в случай на застрахователно събитие.

Застрахователно покритие при пътуване

Застрахователното покритие Ви предпазва от неочаквани финансови разходи по време на пътуване, в следствие на болест или злополука. Пример за застрахователно покритие от съществено значение е спешният медицински транспорт, тъй като той обикновено е свързан с много високи разходи.

Заявяване на щета

След възникване на щета тя трябва да бъде съобщена във възможно най-кратък срок на Алианц Глобъл Асистанс В случай на неповдигнати или закъснели претенции, Алианц Глобъл Асистанс не поема отговорност за извършване на услуги. Подробна информация за заявяване на щети и необходимите за това документи ще намерите в раздел  Регистриране на щети .

Извършващ услугата

Извършващ услугата е застрахователната компания, която отговаря за съответната услуга. Например: Алианц Глобъл Асистанс извършва услугата да поеме разходите при застраховка сторниране на пътуването, туристическата агенция е отговорна за резервацията и организацията на пътуването и т.н.

Инвалидност

Продължителна, пълна или частична загуба на трудоспособност. Степента на инвалидност и свързаното с нея обещетение са описани в Общите условия на застраховане

Инцидент по време на пътуване

Непредсказуемо събитие, което се случва по време на пътуване и има неприятни последствия върху застрахованото лице.

Кражба

Кражба на лични вещи без насилие. Например: джебчийство, грабеж и др.

Летищни такси ''Сигурност''

При покупката на всеки самолетен билет бива начислявана такса "Сигурност". Чрез нея се финансират нарастващите разходи за поддържане на сигурността по летищата.

Летищни такси

Летищните такси се заплащат във връзка с използването на инфраструктурата на летището, независимо от авиокомпанията, с която летите.

Медицинска диагностика

Ако във връзка със застрахователното събитие са необходими допълнителни разяснения, относно медицинската диагностика, наш доверен лекар, с позволение на застрахования, има право да поиска да набави копия или преписи от болничните експеритизи от лекаря, извършил услугите. В такъв случай се обсъждат само въпроси свързани със съответното застрахователно събитие.

Монреалска конвенция

Международната Монреалска конвенция от 28. май 1999 регламентира задълженията на авиолиниите към пътуващите. Списък на държавите, които са подписали и ратифицирали конвенцията, ще намерите на сайт:  www.icao.int. За останалите държави важат договореностите от Варшавската конвенция.

Намеса на власти

Под намеса на власти се имат предвид разпоредби на власти, например отказ за влизане в дадена държава, заради проблеми с паспорт.

Неизползвани услуги при пътуването

Част от предварително заплатени услуги, към които, при прекъсване на пътуването, не могата да бъдат предявени претенции.

Непланувано обратно завръщане

Погледнете "Допълнителни разходи за непредвидено завръщане".

Обхват

Географска област, в която е валидна застраховката.

Обществен транспорт

Всички транспортни средства, който се движат по график и са достъпни за ползване с покупка на билет, са обществени транспортни средства.

Общи застрахователни условия

Общите застрахователни условия се базират на Българското застрахователно право и регулират договорните отношения между застрахователя и застрахования. Те съдържат застрахованите рискове и услуги, както и правата и задълженията на двете страни по договора.

Ограничаване на щетите

Задължение на застрахованият е да се стреми да ограничава щетите до минимум и чрез действията си да предотвратява излишни разходи.

Писмено заявяване на щети

Писмено заявяване на щети при застрахователната компания

Полица

Полицата е документ, който се издава на застрахования и съдържа най-важните данни, относно сключения застрахателен договор.

Предишни заболявания

Оплаквания, които са били налице още преди сключване на застраховката.

Прекъсване на пътуването

Ако едно пътуване не може да бъде проведено до край по здравословни причини, тогава става въпрос за прекъсване на пътуването. В такъв случай влизат в сила условията на застраховка при отмяна на пътуването.

Премия

Застрахователната премия е сумата, която застрахованият заплаща на застрахователната компания при сключване на застраховката.

Продължителност на застраховката

Периода, в който е валидна застраховката.

Пътен багаж

Към багажа се причисляват всички предмети, които застрахованият носи за лични нужди по време на пътуването.

Разходи и такси при отмяна на пътуване

Ако едно пътуване се отмени, то туроператорът прехвърля възникнотмяна на пътуване  варира в зависимост от датата, на която е отказано пътуването. Подробна информация ще намерите в общите условия на съответния туроператор.

Репатриране/ Спешен транспорт

Репатриране е спешно транспортиране (под съпровождащо медицинско наблюдение) на застрахован до болница в страната, в която клиентът е регистриран по местожителство.

Семейна застраховка

Включва максимално 2-ма възрастни и 5 непълнолетни лица (до 18 години), пътуващи с тях, независимо от степента на роднинска връзка между тях и местожителството им.

Сключващ застраховката

Лицето, което е сключило застраховката.

Срок за сключване

Срокът за сключване означава времето между покупката на пътуването и сключване на застраховката към него, от което зависи моментът на започване на пълната застраховатлната защита, а също така отбелязва и времето между сключване на застраховката и започване на пътуването.
При застраховка с отмяна на пътуване, пълното покритие важи, когато застраховката е сключена по едно и също време с покупката на пътуването, независимо от оставащото време до отпътуване. Ако застраховката е сключена след покупката на пътуването, тогава са застраховани само събитя, който се случват след 10-я ден от слючването на застраховката (изключения: злополука, смърт и природно бедствие у дома).
Защитата при отмяна не е налице, когато застраховката е направена след покупката на пътуването и времето до отпътуването е по-малко от 30 дни. 
Застраховка без защита при отмяна може да се сключи до 1 ден преди отпътуването.

Такса за обработка

Ако застрахованият промени или сторнира вече резервирано пътуване, туристическото бюро може да изиска от него такса за обработка, като например: сторниране на пътуването, смяна на името на пасажер и т.н.

Текуща стойност

С всяка изминала година вещите губят част материална си стойност. Стойността на дадена вещ в момента се нарича текуща стойност. Застраховката за пътен багаж покрива текущата стойност на вещите, претърпели щета. За ориентир се взима стойността на въпросната вещ като нова, след което се приспада амортизацията за време и използване.

Телефонна централа

Телефонната централа на АВП П&С С. А. (тел. + 359 2 950 38 50) е на разположение 24 часа 365 дни в годината за пътуващи, сключили застраховка при АВП П&С С. А. За влизане на услугите в сила, застрахованият трябва незабавно да се свърже с телефонната централа.

Тероризъм

Под тероризъм се има предвид всяко действие на насилие или заплахи от насилие за постигане на политически, религиозни, етнически или други подобни цели. Терористични действия или заплахи целят всяване на страх сред (части от) населението или въздействие върху правителството или държавното управление. Страхът от терористични атаки не е застрахован и не се счита за основателна причина за прекъсване на пътуване.

Транспортни средства

Транспортните средства служат за превоз на хора или транспортиране на стоки.

Услуга

Като услуга се определя договореното задължение на застрахователното дружество към застрахования, в случай че настъпи застрахователно събитие. Например: заплащане на договорена застрахователна сума.

Хронични заболявания

Специфични дълготраещи и нелечими заболявания. Например: Бъбречна недостатъчност, диабет и т.н

Цена на пакет от услуги

Цената на едно пътуване включва всички заплатени пакети и услуги в него, например: полет и нощувка в хотел и др.

Ценни вещи

Пренасянето на ценни вещи изисква повишено внимание. Точна дефиниция ще намерите в общите застрахователни условия.

Шофьор

Шофьорът е лицето, което седи зад волана и управлява превозното средство.

Щети на багажа

Ако по време на транспорт с обществени транспортни компании (авиолинии, влакове и др.), бъдат нанесени щети на багажа (счупване на цип или колело на куфар и т.н.), то съответната транспортна компания трябва веднага да бъде уведомена и от нея задължително да бъде изискан писмен доклад (PIR). Авиокомпаниите носят отговорност за щети на багажа, по силата на Монтреалската конвенция.

Щети от природни бедствия

Щети от природни бедствия възникват в следстие на наводнения, бури (вятър със скорост най-малко 75 км/ч), градушки, лавини, свличания (на скали или камъни), сняг или движение на земни маси.

Сподели чрез

АВП П&С С. А. България предлага на индивидуално пътуващи, двойки, семейства или групи туристически застраховки и асистанс услуги, специално създадени според изискванията на Клиента. Направете сравнение!АВП П&С С. А., клон България, бул. Цар Борис III 19 Б, ет. 12, София 1612. Телефон + 359 2 995 1843, Ел.поща: service.bg@allianz-assistance.at . ЕИК 202091075. Дейността се извършва на основане чл. 49 от КЗ. АВП П&С С. А., клон България е представителство на Алианц Уърлдуайд Партнерс САС (Allianz Worldwide Partners SAS), с фирмено седалище в 75009 Париж, 37 rue Taitbout, Фирмен номер 519490080 R.C.S Paris.